• Odwiedziło nas: 558565 osób
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 194 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Piątek, 2018-12-14

Imieniny:

Alfreda, Izydora

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze nosi imię Włodzimierza Puchalskiego – wielkiego przyrodnika, miłośnika ptaków, fotografa, reżysera filmów przyrodniczych.
To placówka kultywująca tradycje oraz rozwijająca uczucia patriotyczne
i wrażliwość ekologiczną, posiadająca własny ceremoniał uroczystości, hymn, sztandar i logo.

 Położona jest w pięknym miejscu wśród zieleni, z dala od ruchliwej ulicy,
z widokiem na Karkonosze.

Przez 45 lat funkcjonowania "szóstki" ugruntowała się w Jeleniej Górze opinia o wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Środowisko lokalne postrzega ją jako bezpieczną, przyjazną uczniowi, gdzie wzajemne relacje całej społeczności szkolnej oparte są na zaufaniu, tolerancji i współdziałaniu. Nad utrzymaniem i ciągłym podnoszeniem tego poziomu czuwa dyrekcja i grono pedagogiczne. W placówce uczy się obecnie blisko 600 uczniów w 22 oddziałach.

Nauczanie odbywa się na jedną zmianę. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe, jest systematycznie odnawiana i doposażana. Dysponuje przestronnymi salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami komputerowymi, biblioteką, aulą, salą zabaw, dwiema salami gimnastycznymi. Przy szkole funkcjonuje zespół nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk "Orlik" i ,,Plac zabaw" sfinansowany w ramach  programu  ,,Radosna Szkoła". Placówka posiada przestronną świetlicę szkolną
z wyjściem na taras, wyposażoną w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzęt audio - video. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców zapewnia uczniom opiekę w świetlicy już od godziny 6
30 do godz. 1700. W szkole funkcjonuje stołówka wraz z zapleczem kuchennym, która zapewnia uczniom ciepłe i smaczne posiłki oraz sklepik szkolny. Dużym udogodnieniem dla uczniów są szatnie wyposażone w szafki, w których zostawiają kurtki, obuwie zmienne i podręczniki.

Szkoła podejmuje szereg działań sprzyjających rozwojowi uzdolnień i talentów dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, kołach przedmiotowych i artystycznych. Efektem tych działań są uzyskiwane przez dzieci czołowe miejsca w konkursach o zasięgu międzyszkolnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wśród nich są między innymi laureaci Konkursu „zDolny Ślązaczek” oraz laureaci ogólnopolskich konkursów językowych. W latach 2013/2014  i 2017/18 uczeń tej szkoły uzyskał tytuł laureata i I miejsce w województwie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny” (jedyny taki wynik w Jeleniej Górze). Systematycznie podejmuje się działania podnoszące efekty kształcenia. Wyniki uczniów, uzyskane po egzaminach zewnętrznych, od wielu lat utrzymują się na poziomie wyższym od wyników miasta i województwa. Ostatnio szkoła utrzymuje drugie miejsce w mieście wśród szkół podstawowych.

„Szóstka”, szkoła z tradycjami, od lat kultywuje udział w rajdach i konkursach
z wiedzy o regionie. Jako jedyna w Jeleniej Górze może poszczycić się działającym nieprzerwanie od 35 lat kołem turystyczno-krajoznawczym, którego członkowie wyprzedzają w konkursach swoich starszych kolegów z gimnazjów i liceów (wielokrotnie zdobywane pierwsze miejsca).

Szkoła od pęiciu lat jest organizatorem międzyszkolnego, autorskiego konkursu dla klas czwartych „Matematyczna wędrówka po Cieplicach”, rozbudzającego zainteresowanie historią i ciekawostkami Cieplic, łączącego wiedzę matematyczną, historyczną i przyrodniczą.  Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów jeleniogórskich szkół, pozwala na ekspresyjne poznawanie otoczenia.

SP6 daje możliwość rozwoju uczniom o zainteresowaniach sportowych.  Od 2010 roku organizowany jest nabór do klas IV sportowych o profilach: piłka nożna - dla chłopców i piłka ręczna - dla dziewcząt. Obecnie funkcjonują trzy takie klasy. Efektem tego są wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów we współzawodnictwie sportowym na terenie miasta.

Szkoła współpracuje z licznymi podmiotami zewnętrznymi, w tym z placówkami oświatowymi, pomocowymi, kulturalnymi i porządku publicznego, wspierającymi ją w działaniach, akcjach i realizowanych projektach. Wspomaga lokalne inicjatywy związane z integracją całej społeczności, promocją zdrowia, czy ochroną środowiska. Uczestniczy w wielu programach, projektach, akcjach i happeningach o charakterze charytatywnym i ekologicznym. Od roku 2013 realizowany jest projekt „Niepełnosprawni - pełnoprawni”, którego celem wychowawczym jest uczenie się wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości i poszanowania praw innych, integrowanie z dziećmi niepełnosprawnymi w naturalnym środowisku rówieśniczym. Program realizowany jest podczas integracyjnych spotkań uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. Wspólne obcowanie ze sobą zdrowych i niepełnosprawnych dzieci uczy empatii, tolerancji i zrozumienia potrzeb innych.

     Uwrażliwianie uczniów wiązane jest w „szóstce” z ciekawymi atrakcjami.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” zostało zainicjowane nietypowe przedsięwzięcie – nocne czytanie, podczas którego uczniowie wraz z wychowawcami spędzili w szkole niezapomnianą noc, czytając do późna rozmaite książki.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole był realizowany, cieszący się dużym zainteresowaniem, projekt „Internet = Edukacja dla osób od 5 do 105 w dzielnicy Uzdrowisko Cieplice”, oparty na ogólnopolskim programie „Polska Cyfrowa Równych Szans”, w ramach którego szkoła pozyskała środki finansowe na zakup pracowni mobilnej.  Zorganizowano cykl szkoleń komputerowych, które przygotowywały ludzi w różnym wieku do wykorzystania komputera i Internetu do pracy oraz w życiu codziennym. Utworzoną pracownię mobilną nauczyciele wykorzystują podczas zajęć szkolnych w celu uatrakcyjnienia lekcji.

W placówce panuje atmosfera sprzyjająca pracy, dzieci są wdrażane do samorozwoju, otrzymują pomoc w postaci wsparcia w trudnych sytuacjach i realizacji własnych inicjatyw. Szkoła Podstawowa Nr 6 jest szkołą otwartą na potrzeby uczniów i rodziców. Stara się, by było w szkole bezpiecznie, zdrowo i kolorowo.  (Zobacz więcej)

Opracowanie: szkolnastrona.pl