• Odwiedziło nas: 558501 osób
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 194 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Piątek, 2018-12-14

Imieniny:

Alfreda, Izydora

Historia szkoły

 

 

 

 

DATAWYDARZENIE
22 października 1973 r. Przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 1 z ulicy 22-Lipca, obecnie Cervi, do nowowybudowanego budynku przy ulicy Mireckiego 74, obecnie ul. Cieplicka.
Dyrektorem szkoły jest Zofia Nowotorska.

klasa I A - rok szkolny 1973/1974 (pierwsza klasa w nowej szkole)

1974 r. Zdobycie miana najbardziej usportowionej szkoły w Cieplicach. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Bautzen. Powstanie zespołu wokalnego "Jagódki" prowadzonego przez mgr Elżbietę Kiślańską.

p. Ela Kiślańska i zespół

1976 r. Zmiana numeracji szkoły - jesteśmy teraz Szkołą Podstawową nr 6 w Jeleniej Górze.
1977 Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.
1978 - 1979 r. Dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Łyczba. Budowa boiska do piłki siatkowej i ręcznej.
1979 - 1986 r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest mgr Barbara Maniara - Szczesio.
1981 r. Modernizacja boisk sportowych.
13 grudnia 1981 r. Szkoła rozpoczęła prace wg wytycznych Dekretu o Stanie Wojennym. Ferie zimowe trwały miesiąc. Pomoc ze Stuttgartu dla wszystkich uczniów.
1981/82 r. Wszystkie soboty wolne!
1982/84 r. Przygotowania szkoły do nadania imienia Wł. Puchalskiego. Zakładem opiekuńczym szkoły zostaje jeleniogórski "Sofal". Remonty sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zmiana elewacji szkoły; na II piętrze powstaje Izba Patrona oraz tablica pamiątkowa w holu szkoły. Szkoła otrzymuje Medal Honorowy "Za Zasługi dla Jeleniej Góry".
marzec 1983 r. Nawiązanie współpracy z Wrocławskim Ogrodem Zoologicznym i pp. Gucwińskimi.
19 maja 1984 r. Nadanie szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego i wręczenie sztandaru ufundowanego przez zakład opiekuńczy "Sofal".

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Alanę Puchalską

czerwiec 1984 r. Wizyta Ministra Oświaty i Wychowania p. B. Farona.
1986 r. Szkoła otrzymała Złotą Honorową Odznakę TPPR. Nawiązanie współpracy z Dreznem.
1986 - 2002 r. Dyrektorem szkoły jest mgr Krystyna Straub;
1987 r. Powstanie zespołu recytatorskiego "Literki". Nawiązanie współpracy z Valkeakoski w Finlandii.
6 października 1988 r. Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół w Polsce. Otwarcie Izby Współpracy z NRD z okazji 16-letnich kontaktów.
1991 r. Wznowienie nauki religii w szkole oraz wprowadzenie do nauczania języka angielskiego i niemieckiego.
1992 r. Wycieczka 33 uczniów do Finlandii. Oddanie do użytku nowowybudowanego skrzydła szkoły. Spotkanie szkół im. Wł. Puchalskiego w Łodzi. Udział uczniów klas VI w światowym Festiwalu Koszykówki w Göteborgu (Szwecja). STOJĄ OD LEWEJ
GABRIEL GADECKI, BARTŁOMIEJ KICIŃSKI, PIOTR KOZYRA, MARCIN FERENC, MICHAŁ JOŃSKI, MACIEJ MALISZEWSKI, NAUCZYCIEL WF - TRENER RYSZARD STROŃSKI, PATRYK CIEŚLAK, ROBERT KUKUŁKA,
KUCAJĄ OD LEWEJ
ALEKSANDER MAJCHRZAK I MICHAŁ LIPSKI

p. Stroński i zespół koszykarski na urnieju w Szwecji

luty 1992 r. Oddanie do użytku nowego, dobudowanego skrzydła szkoły.
1992/1994 r. Uczestnictwo szkoły w Europejskim Projekcie Badania Zanieczyszczeń Powietrza, prowadzonym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody.
1993 r. Wprowadzenie nauczania globalnego zintegrowanego.
maj 1994 r. Jubileusz XX-lecia szkoły.
1995 r. Obchody Europejskiego Roku Ochrony Przyrody - prelekcje, wystawy, wycieczki. Wyjazdy uczniów do miejsc zagrożeń ekologicznych (Zagłębie Turoszowskie, Bogatynia). Powstanie Szkolnego Koła Młodych Ekologów. Współpraca z Laboratorium Samorozwoju przy Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej.
1996 r. Wprowadzenie rozszerzonej, 6-stopniowej skali ocen. Biesiada ekologiczna z prof. Skolimowskim. Współpraca z Teatrem im. C K. Norwida, Teatrem Animacji, Teatrem Nasz z Michałowic. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Cieplicach
1997 r. Wizytacja diecezjalna religii. Lekcje pokazową prowadził ks. Stec z bp Regmuntem, a wizytował bp Rybak.
1997/1998 r. Nawiązanie stałej współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w KPN-ie oraz z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Udział SP 6 w Festiwalu Filmów Przyrodniczych Wł. Puchalskiego w Łodzi. Przegląd Zespołów Ruchu i Tańca z woj. Jeleniogórskiego. Spotkanie nauczycieli we Wrocławskiej Szkole Przyszłości we Wrocławiu i w Świeradowie Zdroju. Organizacja warsztatów ekologicznych dla uczniów klas I-VIII z udziałem gości - przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Kulturotwórczych w Jeleniej Górze.
1997-1998 r. Działania na rzecz Matki Ziemi.
1999 r. Udział w akcji "Karkonoskie Dni Ziemi - Święto Bobru"
1999/2000 r. Przy SP nr 6 powstaje gimnazjum. Szkoła zmienia nazwę na "Zespół Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wł. Puchalskiego i Gimnazjum w Jeleniej Górze". Udział uczniów w wojewódzkiej Paradzie Młodzieży "Karkonosze 2000 - Święto Gór". Prezentacja prac związanych z Bioregionem.
2001 r. Klasy gimnazjalne przenoszą się do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 w Jeleniej Górze; jesteśmy teraz szkołą sześcioklasową.
2002/2003 r. Remonty szkolne: na II piętrze wymiana okien i podłóg na korytarzu i w poszczególnych klasach; powstanie nowej sali informatycznej i audiowizualnej, remont korytarza i przebieralni chłopców przy sali gimnastycznej.
2002 r. - dyrektorem szkoły jest mgr Maria Guszała
2004 r. Jubileusz XXX-lecia SP nr 6 w Jeleniej Górze.
2008/2009 r. Termomodernizacja budynku - docieplenie, wymiana okien, nowa elewacja
2009 r. Jubileusz XXXV - lecia szkoły
2009 r. Przy szkole powstaje zespół boisk "Orlik"

dyrektorzy Szkoły

Opracowanie: szkolnastrona.pl