• Odwiedziło nas: 558532 osób
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 194 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Piątek, 2018-12-14

Imieniny:

Alfreda, Izydora

Nasz patron

Włodzimierz Puchalski patronem naszej szkoły

Uroczyste nadanie szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego nastąpiło 19 V 1984 r., w piątą rocznicę śmierci tego znanego operatora filmowego i fotografika, pioniera polskiego filmu popularnonaukowego o tematyce przyrodniczej.

Tu znajdziesz ciekawe informacje o Włodzimierzu Puchalskim.

Przygotowania do tej uroczystości trwały cztery lata. W styczniu 1980r. rada pedagogiczna i samorząd uczniowski jednogłośnie zaakceptowały wybór Wł. Puchalskiego na patrona szkoły. Uzyskano zgodę i poparcie rodziny Wł. Puchalskiego a także zgodę ówczesnych władz politycznych i oświatowych. Od tego momentu uczniowie zaczęli systematycznie zapoznawać się z dorobkiem filmowym, fotograficznym i literackim tego przyrodnika. Do tradycji szkoły zapisały się piękne apele przyrodnicze, organizowane we wszystkich grupach wiekowych. Pierwszy z nich odbył się już 2 II 1981 r.

patron

W marcu 1982r. dyrekcja szkoły wystąpiła do Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie o nadanie szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego. Rok później zatwierdzony został przez Przewodniczącego Rady Państwa projekt szkolnego sztandaru autorstwa p. Michała Zycha.

Rok szkolny 1983/84 upłynął pod znakiem remontów i bezpośrednich przygotowań do uroczystego nadania szkole imienia. Szkoła nawiązuje także współpracę z wrocławskim Ogrodem Zoologicznym, biorąc udział w konkursie na imię dla małej niedźwiedzicy. Efektem zwycięstwa konkursowego jest wizyta pp. Gucwińskich w naszej szkole. Zacieśniamy współprace z KPN-em i Muzeum Ornitologicznym w Jeleniej Górze. W klasach uczniowie zakładają kąciki przyrodnicze, redagują gazetki i wystawki, biorą udział w licznych konkursach fotograficznych i przyrodniczych.

ptak

Dnia 19 V 1984r, w obecności p. Alany Puchalskiej i córki Anny Zalewskiej oraz władz oświatowych i politycznych, nasza szkoła otrzymała imię Włodzimierza Puchalskiego, w 75. rocznicę Jego urodzin. Otrzymaliśmy też piękny sztandar, ufundowany przez Annę FolknerAndrzeja Sobańskiego - właścicieli zakładu polonijno-zagranicznego "Sofal", który został naszym nowym zakładem opiekuńczym. Uroczystości odbywały się w szkole, klubie Gencjana i w jeleniogórskim BWA, gdzie zorganizowano wystawę fotografii naszego Patrona.

Tematyka przyrodnicza przewijała się w corocznych apelach ku czci Patrona i podczas obchodów Dnia Ziemi. Przez wiele lat uczniowie organizowali międzyszkolne sejmiki ekologiczne dla wszystkich szkół jeleniogórskich, w 1985r. spotkali się z p. Michałem Sumińskim w programie telewizyjnym "Zwierzyniec". Od 1976r. działa w szkole Liga Ochrony Przyrody, która w 1991 r. liczyła 1032 członków. W 1990r. uczniowie nawiązali współpracę z łódzkim Ogrodem Zoologicznym. Dwa lata później brali udział w spotkaniu szkół im. Wł. Puchalskiego w Łodzi, włączyli się w zbiórkę pieniędzy na remont domu Patrona w Morusach.patron3

Od 1997r. w szkole działała klasa o profilu turystyczno-ekologicznym współpracująca z KPN-em i Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. W 2000 r. piękną wystawę fotografii o tematyce polarnej przekazał szkole p. Janusz Małaszkiewicz, podróżnik, meteorolog ImiGW, uczestnik dwóch wypraw polarnych na Spitzbergen i dwuletniej wyprawy na King George (Antarktyka). Wystawę zdobiącą naszą szkołę przygotowała p. Teresa Małaszkiewicz.

Opracowanie: szkolnastrona.pl